Toonkunstkoor Caecilia heeft de  ANBI (algemeen nut beogende instelling) status aangevraagd en deze is toegekend per 1-1-2018.

Op deze pagina vindt u de informatie die vanaf 1 januari 2014 verplicht vermeld dient te worden op de website van ANBI-instellingen.

Naam instelling: Maatschappij tot Bevordering der Toonkunst, Afdeling Zwolle en Omstreken – Gemengde Zangvereniging Caecilia. (NB: Bij het publiek bekend als Toonkunstkoor Caecilia Zwolle).

Fiscaalnummer: 004458436.

Postadres: Eemlaan 66, 8032 EB Zwolle

Doelstelling: De doelstelling van Toonkunstkoor Caecilia is het bevorderen van de toonkunst door de beoefening van de koorzang en het geven van kooruitvoeringen. Hiertoe worden tweemaal per jaar concerten gegeven met medewerking van een beroepsorkest en beroepssolisten.

Hoofdlijnen beleidsplan: klik hier voor bijlage

Actueel verslag activiteiten: klik hier voor bijlage

De functie en namen van de bestuurders:
Voorzitter: Mw. I. Slinger
Vicevoorzitter: Mw. A. Smits
1e Secretaris: Mw. K. van Walsem
2e secretaris: De heer C. Arthers
1e Penningmeester: Mw. M. van Meeteren
2e penningmeester: De heer L. Hanson
Bibliothecaris: Mw. A. Meijer
Lid PR commissie: De heer M. Gosen
Vacant: Lid Sponsorcommissie

Beloningsbeleid: Bestuursleden, geen beloning. Dirigent en repetitor worden beloond conform de geldende normen.

Financiële verantwoording: Financieel verslag 2019 & Beleidsplan 2020