Toonkunstkoor Caecilia treedt op met professionele solisten en orkestbegeleiding. Hierdoor zijn de kosten van onze concerten hoog en stijgen deze jaarlijks. Om het huidige niveau te kunnen handhaven is de financiële bijdrage van onze donateurs voor het koor een plezierige steun in de rug. Tezamen met de inbreng van sponsors en de vriendenkring zorgen zij ervoor dat het ons steeds lukt om tweemaal per jaar een uitvoering te geven. Naast de financiële steun is ook het trouwe concertbezoek van de donateurs voor het koor onmisbaar.

Het donateurschap van Caecilia kost €25 per jaar. Als donateur ondersteunt u onze doelstelling om concerten op hoog niveau te organiseren voor een betaalbare prijs. U ontvangt periodiek informatie over de te geven concerten.

Toonkunstkoor Caecilia heeft de Culturele ANBI status verworven. Door deze status is het mogelijk om donaties aan ons koor af te trekken op uw belastingaangifte. Ook hoeven wij geen schenk- of erfbelasting meer af te dragen zodat alle giften volledig toekomen aan het koor en onze prachtige concerten. De status is verleend vanaf 1 januari 2018

U kunt zich als donateur aanmelden bij:

Contactpersonen voor aanmelding of nadere informatie:

Wil en Henk van der Linde
e-mail: donateurs@caeciliazwolle.nl

Na aanmelding ontvangt u nadere informatie en gegevens over de wijze van betaling.