De jaarlijkse Anjercollecte van het Prins Bernard Cultuurfonds steunt lokale culturele activiteiten, bijvoorbeeld ons koor. Dit jaar kan de huis-aan-huis collecte door de Coronacrisis geen doorgang vinden. Vandaar dat het Prins Bernard Cultuurfonds de collecte (van 22 t/m 30 mei) online en via social media organiseert. Mogen wij je om een gift vragen? Zo kunnen we onze activiteiten blijven doen! Klik hier.