Toonkunstkoor Caecilia heeft sinds 1-1-2018 de ANBI status (algemeen nut beogende instelling). Dat betekent dat wij over ontvangen giften geen belasting hoeven te betalen. Ook als gever kunt u belastingvoordeel genieten. Zie de website van de belastingdienst voor meer informatie. Op deze pagina vindt u de informatie die verplicht vermeld dient te worden op de website van ANBI-instellingen.

Naam instelling: Maatschappij tot Bevordering der Toonkunst, Afdeling Zwolle en Omstreken – Gemengde Zangvereniging Caecilia. (NB: Bij het publiek bekend als Toonkunstkoor Caecilia Zwolle).

Fiscaalnummer: 004458436.

Postadres: Eemlaan 66, 8032 EB Zwolle

Doelstelling: De doelstelling van Toonkunstkoor Caecilia is het bevorderen van de toonkunst door de beoefening van de koorzang en het geven van kooruitvoeringen. Hiertoe worden tweemaal per jaar concerten gegeven met medewerking van een beroepsorkest en beroepssolisten.

Hoofdlijnen beleidsplan: BELEIDSPLAN CAECILIA 2024-2027

Actueel verslag activiteiten: Activiteiten 2020 tm 2022 en activiteitenplan 2023

De functie en namen van de bestuurders:
Voorzitter: De heer T. de Koning
Vicevoorzitter: Vacant
1e Secretaris: Mw. K. van Walsem
2e Secretaris: De heer C. Arthers
1e Penningmeester: De heer R. Geertsma
2e Penningmeester: Vacant
Bibliothecaris: Mw. G. Wilbrink
Lid PR commissie: De heer G. Weistra
Lid Sponsorcommissie: Vacant

Beloningsbeleid: Bestuursleden, geen beloning. Dirigent en repetitor worden beloond conform de geldende normen.

Financiële verantwoording:

Balans 2022 Financieel verslag 2022 Toelichting financieel verslag 2022

Balans 2021 Financieel overzicht 2021 Toelichting financieel verslag 2021