Toonkunstkoor Caecilia treedt op met professionele solisten en orkestbegeleiding. Hierdoor zijn de kosten van onze concerten hoog en stijgen deze jaarlijks. Om het huidige niveau te kunnen handhaven is een vriendenkring voor het koor een plezierige steun in de rug. Samen met de inbreng van donateurs en sponsors zorgt zij ervoor dat het tot dusver is gelukt om minimaal tweemaal per jaar een uitvoering te geven. Naast de financiële steun is ook het trouwe concertbezoek van de vrienden voor het koor onmisbaar.

Een lidmaatschap van de Vriendenkring kost €95 per jaar. De voordelen daarvan zijn:

  • jaarlijks twee toegangskaarten, gekoppeld aan gereserveerde plaatsen (reservering is normaal niet mogelijk)
  • periodiek ontvangt u informatie over de te geven concerten e.d.

Contactpersoon voor aanmelding of nadere informatie:

Bram Breur
e-mail: vriendenkring@caeciliazwolle.nl

Na aanmelding ontvangt u nadere informatie en gegevens over de wijze van betaling.