Toonkunstkoor Caecilia treedt op met professionele solisten en orkestbegeleiding. Hierdoor zijn de kosten van onze concerten hoog en stijgen deze jaarlijks. Om het huidige niveau te kunnen handhaven is een vriendenkring voor het koor een plezierige steun in de rug. Samen met de inbreng van donateurs en sponsors zorgt zij ervoor dat het tot dusver is gelukt om minimaal tweemaal per jaar een uitvoering te geven. Naast de financiële steun is ook het trouwe concertbezoek van de vrienden voor het koor onmisbaar.

Een lidmaatschap van de Vriendenkring kost €95 per jaar (vanaf 2024 €125). De voordelen daarvan zijn:

  • jaarlijks twee toegangskaarten, gekoppeld aan gereserveerde plaatsen (reservering is normaal niet mogelijk)
  • periodiek ontvangt u informatie over de te geven concerten e.d.

Contactpersonen voor aanmelding of nadere informatie:

Wil en Henk van der Linde
e-mail: vriendenkring@caeciliazwolle.nl

Na aanmelding ontvangt u nadere informatie en gegevens over de wijze van betaling.